team high performance

De eerste indruk telt

Een succesvol team

Een succesvol team bestaat uit teamleden die samen zaken voor elkaar krijgen. En het uitgangspunt daarbij is dat ze gezamenlijk meer en verder komen dan ieder individu afzonderlijk. In het boek The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization, gaat de definitie zelfs nog verder. Daar gaat het over complementaire vaardigheden, een gemeenschappelijk doel, prestatiedoelen, en de aanpak waarvoor teamleden zichzelf en de ander voor verantwoordelijk houden.

“Teamwork makes the dream work”

De quote “teamwork makes the dream work”, is van de geestelijke Maxwell. De volledige quote is: Teamwerk laat de droom werken, maar een visie wordt een nachtmerrie als de leider een grote droom heeft en een slecht team. Een team bestaat uit mensen die samenwerken om iets te bereiken dat verder gaat dan hun individuele belang, maar niet alle mensen die samenwerken zijn teams. Wij weten allemaal dat een samenwerking ook vaak zorgt voor gedoe en soms zelfs frustratie. De strategie van een leider geeft richting. Maar een goede strategie en de juiste persoon op de juiste plek (of juiste baan) is niet alles. Welke factoren beïnvloeden de prestaties en het succes van een team?

Cijfers

Bouwen aan teamsamenwerking

Je kunt bouwen aan teamsamenwerking. Met een goed fundament en de juiste bouwstenen kom je heel ver. Wij halen inspiratie uit de ervaringen van Google. Zij deden meer dan 200 interviews met werknemers en onderzochten meer dan 250 kenmerken van 180 actieve Google-teams. Zij concludeerden dat succesvolle teams de volgende eigenschappen hebben:

Teams moeten geloven dat hun werk belangrijk is.

Het werk moet voor ieder individu in het team betekenisvol zijn

Teams hebben duidelijke doelen en afgebakende rollen nodig

Teamleden moeten op elkaar kunnen rekenen

Teams hebben psychologische veiligheid nodig.

High performance teams moeten geloven dat hun werk belangrijk is.

In high performance teams is het geloof dat ze bezig zijn met iets grensverleggends, iets dat enorme impact heeft. Ze werken aan iets dat van groot belang is en motiveert ze om er samen de schouders onder te zetten. Duurzaamheid, het verbeteren van de maatschappij zijn hierbij grote idealen. De nieuwe generatie schaart zich graag achter organisaties die het volgens hen goed doen. Als je deze idealisten als werknemer aan je wilt binden, zul je rekening moeten houden met hun verwachtingen en daarop met jouw verhaal moeten aansluiten. Juiste onboarding en pre-boarding kan hier de perfecte handvatten voor bieden.

Sneller op snelheid

In een succesvol team, is het werk voor ieder individu betekenisvol

In een succesvol team zitten individuen die op persoonlijk vlak heel verschillend kunnen zijn. Mensen ontwikkelen een eigen gevoel van bewustzijn en waarde voor zichzelf en de wereld om hen heen. Dit zet hen ertoe aan om meer persoonlijke waarde en doelen te eisen van zowel hun leven als hun werk. Gaan ze voor maatschappelijke impact, flexibiliteit of zien ze hun inzet liever terug in hun eigen portemonnee? Van werkgevers wordt verwacht dat ze in toenemende mate reageren met een meer menselijke en doelgerichte arbeidsovereenkomst.

Succesvolle teams hebben duidelijke doelen en afgebakende rollen nodig

Succesvolle teams hebben duidelijke doelen en afgebakende rollen nodig. Ze willen een duidelijke richting, ze kennen en beleven de missie, visie en doelstellingen en houden de blik gericht op de te behalen resultaten. Daardoor ondernemen ze actie op de juiste zaken en komen afspraken na. 

Goede team samenwerking betekent dat teamleden op elkaar kunnen rekenen

Vertrouwen speelt een belangrijke rol in goede team samenwerking van high performance teams en zo ook de performance management cyclus. Teamleden moeten op elkaar kunnen rekenen. Afspraken moeten worden nagekomen. Het niet nakomen van afspraken heeft een effect op de voortgang van andere teamleden. 

Succesvolle teams hebben psychologische veiligheid nodig.

In succesvolle teams kunnen medewerkers goed inschatten wat hun input bijdraagt aan een team en welke reacties ze kunnen verwachten. Er is de bereidheid om risico’s te nemen zonder zich onzeker te voelen of in verlegenheid te worden gebracht. Mensen in teams die hoog scoren op psychologische veiligheid hebben minder kans om hun baan te verlaten en hebben meer kans om diverse ideeën te omarmen en meer omzet te genereren. 

Sneller op snelheid

Hoe kan RiddleStory helpen bij het samenwerken en bouwen van een succesvol team?

RiddleStory helpen bij het samenwerken en bouwen van een succesvol team, door jullie missie en visie om te zetten in een avontuur dat laat zien wat de impact van jullie organisatie is op de maatschappij. Beleef het onboarding programma van RiddleStory. Wij kunnen teamleden laten ervaren wat het doel is van hun werk. Wij kunnen laten ervaren hoe een vertraging van een teamlid resulteert in vertraging van een heel project. Met een sprekend verhaal, kunnen wij illustreren hoe het team een positief verschil maakt op het leven van een ander. Teamleden kunnen individueel met het verhaal aan de slag, maar als het gaat over het bouwen van een succesvol team, is het misschien wel zo leuk om dit in teamverband te doen. Ook dat laatste kan met RiddleStory. 

Leren wat wij voor jou kunnen betekenen?

Benieuwd hoe onze software eruit ziet?

Ontvang jouw persoonlijke demo-omgeving door hieronder je gegevens in te vullen! Deze demo kun je op elk gewenst moment zelf bekijken, zonder meteen ruimte in je agenda te hoeven maken.

Ga de uitdaging aan

Neem contact op

Benieuwd geworden naar onze software en wil je het graag zelf beleven? Vraag dan een demo aan.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie of plan je liever direct een afspraak in? Neem dan contact op met