reboarding

De eerste indruk telt

Reboarding: op naar een nieuwe realiteit

Soms is reboarding van een een succesvol team nodig (Team high performance). Door externe of interne omstandigheden passen jullie de koers aan. Om medewerkers daarbij optimaal te begeleiden en informeren, is het belangrijk om reboarding in te zetten.

Wat is reboarding?

Anders dan onboarding, is reboarding een relatief nieuw begrip. In de Engelse taal is de betekenis van reboard: “weer aan boord gaan” (van een schip, trein, bus of vliegtuig).

Binnen personeelszaken wordt reboard gebruikt om bestaande medewerkers te helpen de aansluiting bij de organisatie (weer) te vinden. Na de pandemie was reboarding een hulpmiddel voor organisatie die hun teams terug wilden brengen naar de gebruikelijke werkomgeving.

De onboarding betekenis van reboarding is echter breder: reboard gaat over het begeleiden van medewerkers bij verandering en ze helpen op één lijn te komen. Het is een overkoepelende term voor alle activiteiten die werknemers ondersteunen na een grote periode van afwezigheid (ook door ziekte of ouderschapsverlof) én bij grote verandertrajecten (zoals bijvoorbeeld een fusie, reorganisatie of bedrijfsovername).

Het doel van reboarding is om medewerkers opnieuw bekend te maken met jouw organisatie, ze op de hoogte te brengen van lopende projecten, strategie, waarden, missie en visie en daar met elkaar de schouders onder te zetten.

Sneller op snelheid

Reboarding in de employee journey

Reboarding is onderdeel van de employee journey. Het is het traject dat je medewerkers afleggen vanaf hun sollicitatie tot hun offboarding. Die weg bepaalt hoe je medewerkers hun rol, of specifieke elementen ervan beleven. Afwezigheid en grote verandertrajecten zijn belangrijke aspecten hierin.

Over het algemeen wordt er te weinig rekening gehouden met de gevoelens van medewerkers bij een fusie, reorganisatie of bedrijfsovername. Na een reorganisatie voelt het personeel dat mag blijven zich vaak schuldig en onzeker. Bij een fusie en bedrijfsovername is er vaak de angst wat dit in de toekomst voor hun rol betekent.

Het management van de organisatie loopt altijd een aantal stappen voor op medewerkers. Bij grote veranderingen is het voor veel leidinggevenden uitdagend om een balans te vinden tussen vertrouwelijk informatie en dat wat ze met hun mensen willen delen om ze gemotiveerd te houden. Het is belangrijk dat zij zich daarbij realiseren dat medewerkers tijd nodig hebben om de verschillende fases in de verandering te doorlopen. Aandacht voor emoties, behoeften en wensen van medewerkers is enorm belangrijk.

Voor medewerkers is juist de beperkte communicatie een bron van onzekerheid. Hierdoor worden werknemers afgeleid van hun reguliere werkzaamheden, vermindert de productiviteit en neemt de kans op vertrek van medewerkers toe.

Reboarding voor acceptatie van de nieuwe realiteit

Reboarding kan helpen om werknemers zo snel mogelijk de realiteit te laten aanvaarden. Zodra ze beseffen dat de situatie niet zo ongunstig is als ze hadden gedacht, voelen ze zich vrijer en worden ze geleidelijk meer comfortabel in de nieuwe organisatie. Met vertrouwen volgt open staan voor de voordelen van de nieuwe organisatie, en de mogelijkheden zien van een nieuwe, uitdagende omgeving waar ze hun kwaliteiten en toegevoegde waarde kunnen tonen. Zodra medewerkers nieuwe kansen zien, worden ze betrokken en voelen ze zich weer ontspannen en veilig.

Proponent

RiddleStory en reboarding

RiddleStory kan helpen reboarding te visualiseren en begrijpbaar te maken. Als er veel verandert, is het goed om je huidige werknemers weer als nieuwe medewerkers te zien. Laat ze net als bij pre en/of onboarding kennis maken met de nieuwe organisatie. Investeer in een reboarding / onboarding programma waarin je alle medewerkers meeneemt in het nieuwe verhaal. RiddleStory helpt de introductie handen en voeten te geven met een interactieve beleving. Laat ze kennis maken met de directie door een leuke introductie via een filmpje. Laat ze via social media de puzzel met de nieuwe visie oplossen. Wij creëren een omgeving in de nieuwe huisstijl, zodat ze daar direct aan kunnen wennen. Bij een fusie of overname, kunnen teams van de verschillende bedrijven gezamenlijk aan de slag, zodat zij direct informeel kennis maken en ervaringen uitwisselen.

Op deze manier zorg je ervoor dat iedereen dezelfde informatie krijgt, dat medewerkers betrokken blijven, weten waar de organisatie naartoe gaat en een actieve bijdrage gaan leveren.

Cijfers

Reboarding in cijfers

Dat bij een grote wijziging van de organisatie reboarding belangrijk is, tonen de onderstaande cijfers.

Na een overname vertrekt gemiddeld een kwart van de leidinggevenden van het overgenomen bedrijf

In het tweede jaar vertrekt gemiddeld 15% van het aantal leidinggevenden van een overgenomen bedrijf.

Waardering, ontwikkelingskansen en betrokken voelen is net zo effectief als retentiebonussen

RiddleStory draagt bij aan een betere reboarding, doordat wij helpen de noodzaak voor de reorganisatie te vertalen in een begrijpelijk verhaal. Hierdoor betrekken jullie medewerkers bij de reorganisatie, en zullen ze eerder de noodzaak begrijpen. Betrek ze bij de strategie, help ze het te begrijpen en laat ze zelf hun inbreng geven. Zo hou je ze gemotiveerd en zullen ze sneller nieuwe kansen zien en met beide handen vastgrijpen.

Een van onze klanten, Proponent, heeft RiddleStory ingezet voor reboarding. De onderneming is ontstaan uit de fusie van een Amerikaanse en Nederlandse onderneming. Wij hebben voor hen een verhaal ontwikkeld dat teamleden uitnodigt de nieuwe naam van de organisatie, het managementteam en enkele processen te leren kennen. De uitwerking van “Red de President” is op ons cases overzicht te vinden. Medewerkers vinden het een unieke manier om in teamverband het Proponent verhaal te leren.

Gamification op de werkplek is een relatief nieuw instrument, maar blijkt bijzonder effectief. Bedrijven zien indrukwekkende resultaten wanneer ze gamification aan hun processen toevoegen. Juist omdat het zo laagdrempelig is en een groot fun element heeft, is het bijzonder laagdrempelig. Niet voor niets, is spelend leren de meest effectieve vorm van leren. 

Hoewel reboarding en onboarding op elkaar kunnen lijken, zijn er ook verschillen. Beide zijn belangrijk om medewerkers klaar te stomen. Reboarding is meer gericht om medewerkers vertrouwd te raken met dingen die zijn veranderd, zoals bedrijfsprocedures of beleid.

Maak van reboarding een ervaring

Door van reboarding een ervaring te maken met RiddleStory, geef je op een unieke manier inhoud aan uitdagende materie. Iedereen krijgt dezelfde informatie en gaat hiermee actief aan de slag. Je zet alle klokken gelijk en laat medewerkers ervaringen opdoen die bijblijven.

Leren wat wij voor jou kunnen betekenen?