Wat is een zelfmanagement model

Inspiratie voor

Het nieuwe HR?

Zelfmanagement betekenis ook wel bekend als het vermogen van een mens, in dit geval zullen we je meer vertellen over het zelfmanagement model. Een zelfmanagement model is een managementmodel waarbij medewerkers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun werkzaamheden en resultaten. Het zelfmanagement model is een set van principes en praktijken die individuen en teams helpen om hun eigen werk te organiseren en hun eigen prestaties te meten en te verbeteren.

Inhoud van dit artikel

Uitleg generiek model zelfmanagement

Een generiek model zelfmanagement gaat uit van het idee dat mensen het beste werken als ze zelf de controle hebben over hun werk en hun prestaties. Het zelfmanagement model bestaat uit drie componenten: doelen stellen, zelfmonitoring en zelfbeloning. Het begint met het stellen van duidelijke doelen, zodat mensen weten waar ze naartoe werken. Vervolgens moeten ze zichzelf kunnen monitoren om te zien of ze vooruitgang boeken en hun prestaties verbeteren. Tot slot kunnen ze zichzelf belonen voor hun successen en hun motivatie en betrokkenheid behouden.

Wat zijn voorbeelden van zelfmanagement modellen?

Voorbeelden van zelfmanagement modellen zijn onder andere: de Agile werkmethode, zelfsturende teams, Resultaatgericht werken en het Holacratie besturingsmodel.

Lees ook meer over talent management en wat is performance management

Zelfmanagement model: Agile werkmethode

De agile werkmethode is een flexibele en iteratieve projectmanagementmethode die zich richt op het snel en effectief ontwikkelen van producten en diensten door middel van nauwe samenwerking tussen teamleden en de klant of gebruikers. De werkmethode bestaat uit verschillende stappen die cyclisch worden herhaald totdat het project is afgerond.

Het project begint met een sprint planning sessie, waarin het team de doelen en vereisten van het project bespreekt en de werkzaamheden voor de komende sprint bepaalt. Het team stelt de taken op in kleine behapbare onderdelen.

De sprint is de periode waarin het team de taken uitvoert. Een sprint duurt meestal 1 tot 4 weken en gedurende deze periode werkt het team nauw samen aan de taken die zijn toegewezen. Het team houdt dagelijks korte stand-up meetings van ongeveer 15 minuten om de voortgang te bespreken en eventuele obstakels te identificeren.

Aan het einde van elke sprint vindt er een sprint review plaats. Het team presenteert de resultaten van de sprint en het werk dat is afgerond. De klant of gebruikers zijn ook aanwezig en kunnen feedback geven.

Na de sprint review vindt er een sprint retrospective plaats, waarbij het team de resultaten van de sprint bespreekt en verbeterpunten voor de volgende sprint identificeert.

Spotify is een bekend voorbeeld van een bedrijf dat de agile werkmethode heeft omarmd. Het gebruik van de agile werkmethode heeft Spotify in staat gesteld om snel en effectief nieuwe functies en producten te ontwikkelen, terwijl het bedrijf toch in staat blijft om flexibel te blijven en zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften.

Zelfmanagement model: zelfsturende teams

Zelfsturende teams zijn teams die zonder externe bemoeienis en directie kunnen functioneren en hun doelstellingen kunnen bereiken. Ze dragen als team de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen, het uitvoeren van taken en het bereiken van hun doelen. Leden van zelfsturende teams werken nauw samen, delen verantwoordelijkheden en hebben een gedeelde visie en doelstellingen. Ze maken gebruik van hun individuele en collectieve vaardigheden en ervaringen om problemen op te lossen en beslissingen te nemen. Het doel van zelfsturende teams is om een ​​hoge mate van betrokkenheid, motivatie en productiviteit te bereiken.

Een bekend voorbeeld van een organisatie de gelooft in zelfsturende teams is Stichting Buurtzorg Nederland. Zij hebben ook meermalen de Beste Werkgevers Award ontvangen. De medewerkers van Buurtzorg geven aan dat ze door zelfsturing puur hun vak kunnen uitoefenen.

Zelfmanagement model: Resultaatgericht werken

Bij resultaatgericht werken ligt de focus op het stellen van duidelijke doelen, het plannen van taken, het prioriteren van taken op basis van belangrijkheid en urgentie, en het monitoren van de voortgang. Door deze stappen te volgen en regelmatig te reflecteren op de voortgang van het werk, kan men bijsturen waar nodig en de gewenste resultaten bereiken.

Het zelfmanagement model van resultaatgericht werken kan bijdragen aan een gevoel van controle over het eigen werk en aan meer effectiviteit en efficiëntie in de uitvoering ervan. Het kan ook helpen bij het verminderen van stress en het behalen van een betere balans tussen werk en privéleven.

Eneco heeft een programma genaamd “Smart Working”, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe zij werken om zo hun eigen werk en prestaties beter te kunnen managen. Het programma is gebaseerd op het zelfmanagement model “Resultaatgericht werken”.

Het programma heeft geleid tot meer vertrouwen en verantwoordelijkheid onder medewerkers, en heeft bijgedragen aan een betere werk-privé balans en een hogere productiviteit. Ook heeft het programma geleid tot meer flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie als geheel.

Zelfmanagement model: Holacratie besturingsmodel

Holacratie is een manier van organiseren die zich richt op zelfsturing en decentralisatie van macht en verantwoordelijkheid binnen een organisatie. Het creëert een netwerk van rollen en verantwoordelijkheden, in plaats van een hiërarchische structuur.

Een Holacratie -organisatie is opgebouwd uit zelfsturende teams die samenwerken om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. De teams zijn verantwoordelijk voor specifieke taken en projecten en hebben de macht om beslissingen te nemen en acties uit te voeren om hun doelstellingen te bereiken. Dit betekent dat ze niet afhankelijk zijn van een hiërarchische leiding om beslissingen te nemen en dat ze snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Het creëert een cultuur van samenwerking en verantwoordelijkheid, waardoor teams beter kunnen presteren en de organisatie zich sneller en beter kan aanpassen wanneer nodig.

Bol.com is stap voor stap aan het veranderen naar een Holacratie-organisatie. Als groot voordeel ziet Bol.com steeds meer engagement en ondernemerschap bij haar teams. Elkaar helpen, gedisciplineerd en snel leren door continue verbeterstappen zal de organisatie wendbaarder maken. Het streven is om van Bol.com een organisatie te maken die niet alleen effectief is, maar ook een plek is waar iedereen zichzelf kan zijn en de medewerkers het beste in elkaar naar boven halen.

Relatie onboarding en zelfmanagement

Het inbedden van zelfmanagement in een organisatie begint bij het onboarding programma van nieuwe medewerkers. Bij onboarding wordt de basis gelegd voor de verwachtingen en de cultuur van de organisatie. Hierdoor kan het zelfmanagementmodel beter worden geïmplementeerd en gedragen door de medewerkers. Onboarding is dus een cruciale stap in het creëren van een zelfsturende organisatie.

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Benieuwd hoe onze software eruit ziet?

Ontvang jouw persoonlijke demo-omgeving door hieronder je gegevens in te vullen! Deze demo kun je op elk gewenst moment zelf bekijken, zonder meteen ruimte in je agenda te hoeven maken.

Download hier gratis de Whitepaper

Ga de uitdaging aan

Neem contact op

Benieuwd geworden naar onze software en wil je het graag zelf beleven? Vraag dan een demo aan.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie of plan je liever direct een afspraak in? Neem dan contact op met