Wat is turnover rate?

Inspiratie voor

Het nieuwe HR?

Turnover rate, ofwel personeelsverloop, is de snelheid waarmee werknemers een bedrijf in- en uitgaan. Het personeelsverloop wordt gedefinieerd als het percentage werknemers dat een bedrijf gedurende een bepaalde periode heeft verlaten. Het wordt vaak beschreven in relatie tot personeelsretentie, wat laat zien hoe succesvol bedrijven zijn om werknemers te behouden.

Zie ook het artikel “wat vertelt staff turnover over een bedrijf” in onze kennisbank.

Inhoudsopgave van dit artikel

Welke soorten verloop zijn er?

Er zijn twee soorten verloop. Het eerste is vrijwillig verloop, wanneer werknemers er zelf voor kiezen het bedrijf te verlaten. Het tweede is onvrijwillig verloop, wanneer een werknemer door de werkgever wordt ontslagen. Dit laatste meestal omdat een werknemer consequent ondermaats presteert, de productiviteit van zijn collega’s ondermijnt, de kernwaarden van de organisatie niet respecteert of afbreuk doet aan de bedrijfscultuur.

Bedrijven willen de uitstroom van werknemers uit de organisatie volgen, zodat zij de oorzaken van het verloop kunnen opsporen en minimaliseren. In ons artikel Staff Turnover gaan wij in op hoe percentages verloop geïnterpreteerd kunnen worden.

Hoe bereken je de turnover rate?

De turnover rate wordt berekend door het aantal medewerkers dat vertrekt gedurende een maand te delen door het gemiddeld aantal werknemers, vermenigvuldigd met 100.

Turnover Rate = aantal medewerkers dat vertrekt / gemiddeld aantal werknemers x 100

Op het eerste gezicht klinkt deze formule vrij eenvoudig, maar toch kan het verwarrend zijn welke gegevens precies moeten worden gebruikt. Gebruikt een organisatie bijvoorbeeld fulltime equivalent (FTE) of gewoon het aantal werknemers bij het bepalen van het aantal werknemers en het aantal medewerkers dat vertrekt? Hoe zit het met tijdelijke werknemers? Wat als een werknemer langdurig ziek is of met onbetaald verlof is? Hieronder wat meer toelichting. 

Stap 1) Bereken het aantal werknemers

Voor het berekenen van het personeelsverloop, wordt het aantal werknemers geteld in plaats van het aantal FTE. Dit aantal omvat alle werknemers die op de loonlijst staan. Werkgevers moeten ook direct ingehuurde krachten (tijdelijke werknemers die op de loonlijst staan) en werknemers met onbetaald verlof of langdurig ziekteverzuim meetellen. ZZP-ers of uitzendkrachten die op de loonlijst van een derde partij staan, worden niet tot het aantal werknemers gerekend. Om verloop goed te kunnen monitoren, is het aan te raden dit maandelijks op een vast tijdstip te berekenen.

Stap 2) Bereken het gemiddeld aantal werknemers

De volgende stap is het berekenen van het gemiddeld aantal werknemers. Neem daarvoor het totaal aantal werknemers per de laatste dag van de vorige maand en de laatste dag van de maand ervoor. Deel dat door twee om het gemiddelde aantal werknemers op de loonlijst van de afgelopen maand te krijgen.

Gemiddeld aantal werknemers = som aantal werknemers uit elk rapport) / aantal gebruikte rapporten

Voorbeeld:
Bedrijf A doet een keer per maand, aan het einde van de maand, verslag van het aantal werknemers. Het aantal werknemers op 31 januari is 143. Het aantal werknemers op 28 februari is 149. Met bovenstaande formule telt bedrijf A de twee totalen (143 en 149) bij elkaar op en deelt deze som door het aantal rapporten (2).

(143 + 149) / 2 = 146

Het gemiddelde aantal werknemers van bedrijf A in februari is 146.

Stap 3) Bereken het aantal medewerkers dat is vertrokken

De volgende stap is het evalueren van de lijst van personen die vertrokken zijn in de afgelopen maand.  Het gaat hier om zowel vrijwillige als onvrijwillige beëindigingen, maar werknemers die tijdelijk met verlof zijn of op onbetaald verlof zijn, worden niet meegerekend. 

Voorbeeld:
In februari heeft bedrijf A:

Twee werknemers op onbetaald verlof. 
Vijf uitzendkrachten ontslagen.
Eén werknemer met pensioen.
Twee werknemers ontslagen.

Slechts drie werknemers moeten worden meegeteld als verloop in deze maand: de ene werknemer die met pensioen ging en de twee werknemers die om dringende redenen werden ontslagen.

Stap 4) Deel het aantal medewerkers dat is vertrokken door het gemiddeld aantal werknemers

De volgende stap is het aantal medewerkers dat in de maand is vertrokken (bepaald in stap 3) te delen door het gemiddeld aantal werknemers op de loonlijst in de maand (bepaald in stap 2).

Aantal medewerkers vertrokken / gemiddeld aantal werknemers 

Voorbeeld:
Bedrijf A had drie medewerkers die vertrokken en gemiddeld 146 werknemers op de loonlijst voor de maand. Met behulp van de bovenstaande formule:

3 / 146 = 0.0205

Stap 5) Bereken de turnover rare

De meeste werkgevers rapporteren de turnover rate, of het personeelsverloop, als een percentage. Het antwoord in stap 4 moet daarvoor met 100 worden vermenigvuldigd om tot het maandelijkse personeelsverloop te komen.

Voorbeeld
0.0205 x 100 = 2.05%
Bedrijf A heeft in februari een personeelsverloop van 2,05%

Stap 6) Jaarlijks personeelsverloop

De meeste werkgevers willen niet alleen een maandelijks personeelsverloop volgen, maar ook een year-to-date (YTD) of een jaarlijks verloop. Om de YTD-verloop te bepalen, tel je de maandelijkse cijfers bij elkaar op.

De meeste werkgevers willen niet alleen een maandelijks personeelsverloop volgen, maar ook een year-to-date (YTD) of een jaarlijks verloop. Om de YTD-verloop te bepalen, tel je de maandelijkse cijfers bij elkaar op.

Als het bijvoorbeeld april is en je verslag wil hebben over het eerste kwartaal, is de formule voor de YTD-turnover rate (TR):

YTD verloop = januari TR + februari TR + maart TR

Het jaarlijkse verloop wordt bepaald door alle 12-maandelijkse percentages bij elkaar op te tellen:

Jaarlijkse TR = (januari TR + februari TR + maart TR + april TR + . . . + december TR)

Turnover rate als strategisch instrument

De turnover rate van jouw organisatie is verreweg een van de beste indicatoren voor het succes van de onderneming op lange termijn. Het geeft een objectief beeld van de bedrijfscultuur, de wervingsinspanningen en de employer brand. Het bijhouden van deze maatstaf is van vitaal belang om grote zakelijke tegenslagen voor te zijn.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden bij RiddleStory

RiddleStory heeft diverse onboarding, reboarding in combinatie met onboardingsprogramma’s om het inwerken van nieuwe werknemers efficiënter en leuker te maken. Dit door middel van E-learning en Gamification oplossingen.

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Download hier gratis de Whitepaper

Ga de uitdaging aan

Neem contact op

Benieuwd geworden naar onze software en wil je het graag zelf beleven? Vraag dan een demo aan.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie of plan je liever direct een afspraak in? Neem dan contact op met