Preventief Medisch Onderzoek (PMO): Waarom, Hoe en Wanneer?

Inspiratie voor

Het nieuwe HR?

Het Preventief Medisch Onderzoek, vaak afgekort als PMO, is de moderne opvolger van het PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek). Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) biedt inzicht in de gezondheid en leefstijl van werknemers en helpt om eventuele gezondheidsrisico’s verbonden aan het werk te identificeren. De nadruk ligt hierbij op preventie, waarbij vroegtijdig inspelen op risico’s en aandoeningen centraal staat. Een PMO is uitgebreider dan een PAGO en kijkt naar zowel fysieke als mentale gezondheid, leefgewoonten en kan eventuele verplichte keuringen bevatten. Daarnaast gaat het bij de PMO niet alleen om het onderzoek, maar ook om eventuele acties naar aanleiding van dat onderzoek om de gezondheid van de medewerker te verbeteren.

Inhoud van dit artikel

De Preventief Medisch Onderzoek (PMO), de verplichtingen voor de werkgever

Elke werkgever is verplicht om zijn werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden, ongeacht het aantal medewerkers. Dit dient regelmatig te gebeuren zodat werknemers een actuele kijk hebben op hun gezondheid. Hoewel ‘regelmatig’ niet nader is gespecificeerd, adviseren experts over het algemeen om dit eens in de drie jaar uit te voeren. Zo blijven werknemers up-to-date over de ontwikkeling van hun gezondheid en eventuele gezondheids- en verzuimrisico’s.

De voordelen voor werkgevers van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) zijn onder meer

  • Preventie van beroepsziekten.
  • Bevordering en bewaking van de gezondheid van het personeel.
  • Verhoging van het functioneren en de inzetbaarheid van medewerkers.
  • Minder verzuim door gezonde en fitte werknemers.
  • Kostenbesparing door het vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico’s.

Moet de werknemer meedoen?

Hoewel het voor werknemers over het algemeen niet wettelijk verplicht is om deel te nemen aan een PMO, zijn er uitzonderingen voor bepaalde functies, zoals die waarbij gewerkt wordt met allergene stoffen. Ook kunnen CAO-bepalingen verplichte deelname voorschrijven. Voor werknemers is het belangrijk om te beseffen dat het PMO valt onder het medisch beroepsgeheim en moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verzameld.

PMO (Preventief Medisch Onderzoek): Een Gedetailleerde Blik

Een PMO bestaat uit verschillende componenten zoals een vragenlijst, biometrische metingen (bloeddruk, BMI, buikomvang) en een bloedonderzoek. Deze onderzoeken geven een holistisch beeld van de gezondheid van de werknemer en identificeren mogelijke gezondheidsrisico’s.

De Business Case voor PMO

Het financiële aspect van gezondheidsbeheer mag niet worden onderschat. Gemiddeld melden Nederlanders zich jaarlijks één keer ziek gedurende een periode van 6 dagen. Een zieke medewerker kan een bedrijf tussen de €250 en €400 per dag kosten. Door regelmatig een PMO uit te voeren, verkleint een werkgever aanzienlijk de kans op langdurig verzuim.

Gezondheid als prioriteit

Nu, meer dan ooit, is aandacht voor de gezondheid van werknemers cruciaal. Een toenemend ziekteverzuim en de vergrijzing onderstrepen het belang van duurzame inzetbaarheid. Door te investeren in de gezondheid van werknemers toont een bedrijf zijn betrokkenheid, wat positief bijdraagt aan het werkgeversimago.

De PMO, een Wettelijke Verplichting:

Naast het belang van de gezondheid van werknemers, is gezondheidsmonitoring ook een wettelijke verplichting. Werkgevers moeten waarborgen dat werk de gezondheid van werknemers niet in gevaar brengt. Naast PMO is er ook de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die helpt bij het inzichtelijk maken van risico’s.

RiddleStory en PMO

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) speelt een cruciale rol bij het vroegtijdig detecteren van gezondheidsrisico’s en het waarborgen van het welzijn van individuen. De toevoeging van opvolging door RiddleStory brengt een innovatieve aanpak gericht op gedragsverandering. In plaats van overweldigende transformaties voor te stellen, benadrukt RiddleStory het belang van kleine, haalbare stappen. Onze methodologie stimuleert individuen om actief aan de slag te gaan met hun gezondheid, waarbij elke actie, hoe klein ook, een positieve bijdrage levert aan hun algehele welzijn. Deze combinatie van vroege detectie door PMO en de gestructureerde opvolging van RiddleStory legt een sterke basis voor preventieve gezondheidszorg en duurzame gedragsverandering.

Een voorbeeld van een interactief verhaal

In ‘Het Cholesterol Mysterie’ nemen medewerkers onder leiding van Dr. Hartman de handschoen op en duiken ze in het intrigerende universum van cholesterol. Ze verkennen de chemische facetten, scheiden feit van fictie tussen LDL en HDL, doorgronden de lange termijn impact en stippelen een pad uit door voeding en medicatie. Door interactieve puzzels te kraken, komt het vitale belang van een gezond leven en frequente controles naar voren. Dit interactieve verhaal biedt niet enkel fun en uitdaging, maar ook essentiële inzichten in cholesterolbeheer, waardoor medewerkers empowered worden om weloverwogen, gezonde beslissingen te nemen in hun dagelijkse leven.

Conclusie over het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een PMO is niet alleen een wettelijke verplichting maar biedt zowel voor werkgevers als werknemers tal van voordelen. Door regelmatige gezondheidschecks kunnen risico’s vroegtijdig worden geïdentificeerd, wat leidt tot minder verzuim, een betere algehele gezondheid en potentiële kostenbesparingen voor bedrijven. Het belang van een gezonde levensstijl en vitaliteit op de moderne werkplek kan niet genoeg worden benadrukt. Uit recent onderzoek blijkt dat vitale medewerkers gemiddeld 18% productiever zijn en 27% minder verzuimen.

Het is ook een krachtig signaal dat u de gezondheid en het welzijn van uw werknemers waardeert. Door hen inzicht te geven in hun eigen gezondheid en concrete actiepunten aan te reiken, kunnen ze actief werken aan hun vitaliteit.

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Benieuwd hoe onze software eruit ziet?

Ontvang jouw persoonlijke demo-omgeving door hieronder je gegevens in te vullen! Deze demo kun je op elk gewenst moment zelf bekijken, zonder meteen ruimte in je agenda te hoeven maken.

Download hier gratis de Whitepaper

Ga de uitdaging aan

Neem contact op

Benieuwd geworden naar onze software en wil je het graag zelf beleven? Vraag dan een demo aan.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie of plan je liever direct een afspraak in? Neem dan contact op met