Hoe kan je spelend leren stimuleren in het bedrijfsleven

Inspiratie voor

Het nieuwe HR?

Wat is spelend leren

Spelend leren, ook wel bekend als gamification, is een techniek die steeds populairder wordt in het bedrijfsleven als het gaat om het stimuleren van leren en ontwikkeling. Het idee achter spelend leren is om de principes van game-design en -mechanica toe te passen op de werkomgeving, zodat werknemers gemotiveerd worden om nieuwe vaardigheden te leren en te ontwikkelen. In dit artikel bespreken we waarom spelend leren steeds populairder wordt en hoe je spelend leren succesvol kunt inzetten in het bedrijfsleven.

Inhoud van dit artikel

Spelend leren wordt steeds populairder

Spelend leren wordt steeds populairder in het bedrijfsleven omdat het een effectieve manier is om leren en ontwikkeling te stimuleren. Traditionele leermethoden, zoals klassikale trainingen en e-learning, kunnen saai en demotiverend zijn voor werknemers.

Spelend leren en ontdekken

Spelend leren is interactief en stimuleert werknemers om zelf te ontdekken en te leren. Hierdoor wordt het leerproces persoonlijker en op maat gemaakt voor de individuele werknemer. Dit resulteert in een hogere betrokkenheid en betere leerresultaten.

Zorg voor duidelijke doelstellingen en feedback

Een belangrijk aspect van spelend leren is dat het duidelijk moet zijn wat er van werknemers wordt verwacht en wat de doelstellingen zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het instellen van prestatiedoelen en het geven van regelmatige feedback op de voortgang. Dit stimuleert werknemers om te blijven werken aan hun doelen en zichzelf te verbeteren.

Maak spelend leren leuk en uitdagend

Een belangrijke factor in het succes van spelend leren is dat het leuk moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het toevoegen van spelelementen zoals beloningen, uitdagingen en scores. Het moet ook uitdagend zijn, zodat werknemers worden gestimuleerd om hun vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren.

Gebruik technologie

Technologie kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van spelend leren in het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan simulaties en games. Door het gebruik van technologie kunnen werknemers op een interactieve manier leren en hun vaardigheden ontwikkelen.

Maak gebruik van social learning

Social learning, ofwel leren van elkaar, is een andere manier om spelend leren te stimuleren. Door het creëren van een omgeving waarin werknemers met elkaar kunnen communiceren en van elkaar kunnen leren, kunnen ze zich sneller ontwikkelen en nieuwe vaardigheden opdoen. Met haar interactieve oplossing stimuleert RiddleStory samenwerken en samen ontdekken.

Integreer spelend leren in de werkzaamheden

Spelend leren moet niet gezien worden als een aparte activiteit, maar als een integraal onderdeel van de werkzaamheden. Op die manier kan spelend leren bijdragen aan een positieve werkcultuur en betere samenwerking tussen werknemers. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het toepassen van spelelementen in de werkomgeving, zoals het gebruik van een scorebord om de voortgang bij te houden of het organiseren van een competitie tussen afdelingen.

Wat is de beste manier van leren

Iedereen is verschillend en leert op verschillende manieren. Er zijn echter een aantal algemene principes die kunnen helpen bij effectief leren, ongeacht de individuele leerstijl. Hieronder staan enkele van deze principes:

  • Actief leren: Actief leren houdt in dat je actief betrokken bent bij het leerproces, in plaats van alleen maar informatie passief tot je te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen van vragen, het maken van aantekeningen of het bespreken van de leerstof met anderen.
  • Herhaling: Herhaling is een belangrijke factor in het opslaan van informatie in het geheugen. Door de leerstof regelmatig te herhalen, kun je ervoor zorgen dat de informatie beter wordt opgeslagen en beter wordt onthouden.
  • Variatie: Variatie in de manier van leren kan helpen om de aandacht vast te houden en om de leerstof beter te begrijpen en te onthouden. Dit kan bijvoorbeeld door het afwisselen van lezen en luisteren, of door het maken van samenvattingen of mindmaps.
  • Feedback: Feedback is een belangrijke manier om te weten of je de leerstof begrijpt en om te weten wat je nog moet verbeteren. Het is daarom belangrijk om regelmatig feedback te krijgen op je prestaties en om deze feedback te gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen.
  • Motivatie: Motivatie is een belangrijke factor in effectief leren. Zorg ervoor dat je gemotiveerd bent om te leren en dat je een doel voor ogen hebt. Dit kan bijvoorbeeld door jezelf uit te dagen, of door het stellen van concrete doelen.

Even samenvattend hoe we spelend leren kunnen stimuleren

Al met al is spelend leren een effectieve manier om leren en ontwikkeling in het bedrijfsleven te stimuleren en werknemers te motiveren om hun vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren.

Door

  • duidelijke doelstellingen en feedback te geven,
  • het leuk en uitdagend te maken,
  • gebruik te maken van technologie,
  • social learning te integreren en
  • spelend leren te integreren in de werkzaamheden,

kan spelend leren een effectieve manier zijn om werknemers te motiveren om hun vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren.

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Download hier gratis de Whitepaper

Ga de uitdaging aan

Neem contact op

Benieuwd geworden naar onze software en wil je het graag zelf beleven? Vraag dan een demo aan.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie of plan je liever direct een afspraak in? Neem dan contact op met