Generatie Z betrekken op de werkplek: Strategieën voor een Inclusieve Cultuur

Inspiratie voor

Het nieuwe HR?

Bij de hedendaagse werknemers, en met name bij Generatie Z, is er een zichtbare verschuiving in werkmentaliteit. Waar rusteloosheid en ontevredenheid in het beroepsleven vroeger vaak leidden tot baanwisselingen, kiezen jongeren nu vaker voor ‘stil ontslag’ waarbij ze afstand nemen van taken die buiten hun functieomschrijving vallen. Deze trend, gevoed door de behoefte aan balans tussen werk en privéleven, wordt versterkt door de angst voor economische recessie die minder drastische stappen dan een traditioneel ontslag rechtvaardigt.

Generatie Z, die opgroeide tijdens de digitale revolutie en de financiële onzekerheden die de millennialsgeneratie kenmerkten, hecht veel waarde aan welzijn en werkcultuur. Dit komt tot uiting in hun werkvoorkeuren: ze zoeken een werkomgeving waarin ze zich ondersteund voelen en waar voldoende aandacht is voor mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Voor hen is een positieve bedrijfscultuur en een baan die zinvol aanvoelt minstens zo belangrijk als het salaris.

Belangrijke Inzichten

 • Jongere werknemers tonen een verschuiving naar ‘stil ontslag’ als vorm van zelfbehoud.
 • Generatie Z zoekt naar een werkomgeving waar welzijn en persoonlijke groei centraal staan.
 • Een zinvolle baan met aandacht voor mentale gezondheid weegt voor Gen Z zwaar bij hun keuze.

3 Benaderingen om Gen-Z werknemers te betrekken

1. Creëer een Gezonde en Inclusieve Cultuur

Gen-Z geeft de hoogste prioriteit aan een positieve bedrijfscultuur. Dit houdt in dat zij zich aangetrokken voelen tot werkgevers die diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit hoog in het vaandel dragen. Het opzetten van medewerkersgroepen die ondervertegenwoordigde werknemers ondersteunen, kan bijdragen aan een gemeenschapsgevoel en zorgen dat hun stemmen worden gehoord in een meer inclusieve besluitvorming.

2. Benut Technologie om Potentiële Hires aan te Trekken en uw Team te Engageren

Deze generatie van digital natives verlangt naar werkgevers die technologie doeltreffend inzetten voor een optimale werknemerservaring. Technologieën zoals AI en machine learning voor het stroomlijnen van sollicitatieprocessen, en chatbots voor het ondersteunen van sollicitanten kunnen de werving optimaliseren. Ook kan technologie een rol spelen in de naadloze ondersteuning van flexibel en op afstand werken.

3. Weerspiegel jullie Waarden om jouw Team te Betrekken

Gen-Z-medewerkers willen dat hun persoonlijke waarden terugkomen in hun werk. Werkgevers die flexibele werktijden aanbieden of een vierdaagse werkweek zijn aantrekkelijker voor deze generatie. Daarnaast willen zij werk doen dat aansluit bij hun sociale bewustzijn en hechten zij waarde aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen integreren in hun bedrijfsvoering. Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn ook cruciaal om deze werknemers te ondersteunen in hun wens tot continue ontwikkeling.

Toekomstgerichte Betrokkenheid

Als je als werkgever inspeelt op de waarden van Generatie Z en slimme technologieën implementeert, loont het zich in de vorm van een sterker en duurzamer bedrijf. Met de instroom van deze jonge beroepsbevolking, die naar verwachting tegen 2026 meer dan 27% van het personeelsbestand zal uitmaken, zijn er kansen op bloei. Jullie werknemers verwachten voordelen, zekerheid en een competitief salaris, maar hechten evenveel belang aan een gezonde en inclusieve bedrijfscultuur.

 • Bied zekerheid: creëer een veilige omgeving ondanks economische onzekerheden als recessies of pandemieën.
 • Investeer in hun gezondheid: de loyaliteit van Gen Z versterkt als hun welzijn een prioriteit is.
 • Omarm verwachtingen: begrijp dat deze generatie uitkijkt naar ontwikkeling en betrokkenheid op maat.

Het resultaat? Een bestendige toekomst voor zowel het personeel als de organisatie.

Veelgestelde vragen

Hoe stimuleer je Generatie Z in jullie onderneming?

 • Zorg voor flexibiliteit en vrijheid binnen duidelijke kaders.
 • Moedig professionele groei en ontwikkeling aan.
 • Integreer moderne technologie en digitale middelen in het werkproces.

Wat onderscheidt de aanpak voor Generatie Z van andere generaties op de werkvloer?

GeneratieAanpak
BabyboomersStabiliteit en betrouwbaarheid
Generatie XZelfstandigheid en balans
Generatie YSamenwerking en innovatie
Generatie ZDigitalisering en maatschappelijke impact
verschil in aanpak tussen de verschillende arbeidsgeneraties

Welke waarden prioriteert Generatie Z in hun werk?

 • Innovatie: Zij waarderen vernieuwing en creatieve oplossingen.
 • Balans: Werk en privéleven moeten in evenwicht zijn.
 • Maatschappelijke bijdrage: Ze willen dat hun werk positieve impact heeft.

Welke methoden zijn effectief om Generatie Z actief te betrekken?

 • Implementeer gamificatie-elementen voor engagement en leerprocessen.
 • Bied kansen voor persoonlijk leiderschap en zelfontplooiing.
 • Focus op samenwerking in divers samengestelde teams.

Met welke uitdagingen word je geconfronteerd bij het leiden van Generatie Z-medewerkers?

 • Verwachtingen van snel succes en carrièreontwikkeling.
 • Behoefte aan continue feedback en erkenning.
 • Aanpassing van traditionele communicatievormen aan hun digitale voorkeuren.

Hoe communiceert je doeltreffend met Generatie Z-werknemers om hun toewijding te verhogen?

 • Wees direct en transparant in de communicatie.
 • Benut digitale middelen zoals sociale media en instant messaging apps.
 • Bied regelmatig constructieve feedback en erken prestaties.

Waarom RiddleStory goed aansluit bij Generatie Z

RiddleStory begrijpt de unieke aspecten van Generatie Z en past gamification en storytelling toe om hen te betrekken op de werkplek. Hieronder zie je hoe RiddleStory beantwoordt aan de behoeften van deze generatie:

 • Interactieve ervaringen: Door het gebruik van gamification, zorgt RiddleStory ervoor dat werkgerelateerde activiteiten competitief en boeiend zijn.
 • Erkenningsrichtlijnen: Met de nadruk op storytelling, erkent RiddleStory het belang van een narratieve ervaring als middel om kennis over te dragen en de betrokkenheid te verhogen.
 • Zelfstandige ontwikkeling: Generatie Z waardeert de mogelijkheid om zelf te leren en te ontwikkelen. RiddleStory bevordert deze onafhankelijke benadering door middel van hun intuïtieve platform.

Hun benadering:

 1. Onafhankelijk: Je wordt als medewerker aangemoedigd om zelf aan de slag te gaan met leren en ontwikkeling.
 2. Verbindend: Door gemeenschappelijke ervaringen te creëren, stimuleert RiddleStory teamwork en samenwerking.
 3. Adaptief: RiddleStory blijft zich aanpassen aan veranderende trends in HR en technologie, waardoor de ervaring relevant blijft.

Met deze aanpak is het duidelijk dat RiddleStory niet alleen inspeelt op de wensen en behoeften van Generatie Z maar hen ook actief betrekt en hun talenten benut voor een succesvolle werkplek.

  Whitepaper: Storytelling in HR

  Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
  gratis

  Whitepaper: Storytelling in HR

  Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
  gratis

  Benieuwd hoe onze software eruit ziet?

  Ontvang jouw persoonlijke demo-omgeving door hieronder je gegevens in te vullen! Deze demo kun je op elk gewenst moment zelf bekijken, zonder meteen ruimte in je agenda te hoeven maken.

  Download hier gratis de Whitepaper

  Ga de uitdaging aan

  Neem contact op

  Benieuwd geworden naar onze software en wil je het graag zelf beleven? Vraag dan een demo aan.

  Meer informatie

  Wil je graag meer informatie of plan je liever direct een afspraak in? Neem dan contact op met