De ‘Circle of Influence’: HR’s Nieuwe Focuspunt

Inspiratie voor

Het nieuwe HR?

De ‘Circle of Influence’ is tegenwoordig meer dan een buzzword in de wereld van Human Resources (HR). Het is steeds vaker de kern waaromheen HR-managers strategieën bouwen, gericht op een betere, productieve en gelukkige werkomgeving.

Inhoud van dit artikel

Wat is de ‘Circle of Influence’?

Stephen Covey, specialist op het gebied van productiviteit, introduceerde het concept van de ‘Circle of Influence’ in zijn boek “7 Habits of Highly Effective People”. Hierin schetst hij drie cirkels:

  • Circle of Concern: Gebieden buiten onze directe controle, zoals het weer, de economie of de politiek.
  • Circle of Influence: Aspecten waar we potentieel invloed op kunnen hebben, zoals werkprocedures.
  • Circle of Control: Direct controleerbare factoren, zoals persoonlijke prestaties.

De ‘Circle of Concern’ omvat zaken die ons raken maar waarop we weinig of geen invloed hebben, zoals het weer of politieke besluiten. Vaak besteden we veel tijd en energie aan deze zaken, wat leidt tot reactief gedrag. Aan de andere kant helpt het begrijpen van onze ‘Circle of Influence’ – de zaken waar we wél enige controle over hebben – ons proactief en effectief te zijn door onze energie te richten op wat we daadwerkelijk kunnen veranderen.

Reactief versus Proactief

Reactieve individuen neigen ernaar anderen de schuld te geven en zichzelf als slachtoffer te zien, soms focussen ze ook op de zwakheden van de mensen om hen heen. Proactieve mensen daarentegen, richten hun blik op acties die ze kunnen ondernemen en komen in beweging.

Door je te concentreren op zaken die je wél kunt veranderen, zul je merken dat je invloed toeneemt. Wanneer je je aandacht richt op veranderbare aspecten, adopteer je automatisch een ‘kom maar op!’ mentaliteit.

Het streven is dan ook om meer tijd te besteden aan aspecten binnen de Circles of Control en Influence, om zo een grotere impact te hebben en om stress en hulpeloosheid te verminderen.

Implementatie van de ‘Circle of Influence’

Managers kunnen het ‘Circle of Influence’-model inzetten om hun teams te helpen bij het stellen van prioriteiten en oplossen van problemen, vooral tijdens stressvolle of veranderlijke situaties. Het model biedt teams hulpmiddelen om meer controle en invloed te verwerven en promoot een actiegerichte aanpak voor het omgaan met zorgen en stress.

HR kan het ‘Circle of Influence’-model implementeren door strategieën en dagelijkse activiteiten te focussen op gebieden waar zij directe invloed heeft, zoals werknemerstevredenheid en -ontwikkeling, terwijl ze ook proactieve initiatieven ontwikkelt om potentiële uitdagingen binnen de bredere organisatie aan te pakken. Kortom, het gaat over het maximaliseren van hun impact op medewerkers en organisatiedoelen door middel van proactieve en strategische initiatieven.

Waarom is het een Hot Thema in HR?

Het creëren van een positieve en ondersteunende werkplek is essentieel om bekwaam personeel aan te trekken en te behouden, vooral in het licht van veranderende behoeften van werknemers en de wijze waarop we werken. Hierdoor winnen HR-strategieën aan belang. Het ‘Circle of Influence’-concept blijkt in deze context bijzonder waardevol.

·      Verhoogde Medewerkersbetrokkenheid:

In een tijd waarin medewerkersbetrokkenheid cruciaal is voor organisatorisch succes, biedt de ‘Circle of Influence’ HR de mogelijkheid om medewerkers te empoweren en hun betrokkenheid en productiviteit te vergroten.

·      Noodzaak voor Strategische HR:

Met snelle veranderingen in de arbeidsmarkt en de organisatorische omgeving, is een meer strategische en proactieve HR-benadering noodzakelijk. De ‘Circle of Influence’ stelt HR in staat om vooruit te denken en zich te richten op strategische doelen, zoals talentontwikkeling, diversiteit en inclusie, retentie en welzijn op het werk.

·      Veranderend Werklandschap:

De verschuiving naar hybride en flexibel werken heeft de dynamiek van de werkomgeving veranderd. HR heeft een centrale rol in het navigeren van deze transities en het faciliteren van een ondersteunende en inclusieve cultuur, waarbij de ‘Circle of Influence’ als gids dient.

·      Duurzaamheid en Welzijn:

Het welzijn van medewerkers en organisatorische duurzaamheid zijn topprioriteiten geworden. De ‘Circle of Influence’ biedt een raamwerk voor HR om welzijnsinitiatieven te implementeren en een duurzame organisatiecultuur te bevorderen.

Conclusie:

De ‘Circle of Influence’ is niet zomaar een trend, maar een essentieel concept dat de rol van HR in moderne organisaties definieert. Het stelt HR in staat om een proactieve en strategische partner te zijn in het bevorderen van medewerkersbetrokkenheid, organisatorische duurzaamheid, en een positieve werkcultuur. Het begrijpen en toepassen van dit concept kan daarom van cruciaal belang zijn voor het succes van HR en de organisatie als geheel.

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Benieuwd hoe onze software eruit ziet?

Ontvang jouw persoonlijke demo-omgeving door hieronder je gegevens in te vullen! Deze demo kun je op elk gewenst moment zelf bekijken, zonder meteen ruimte in je agenda te hoeven maken.

Download hier gratis de Whitepaper

Ga de uitdaging aan

Neem contact op

Benieuwd geworden naar onze software en wil je het graag zelf beleven? Vraag dan een demo aan.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie of plan je liever direct een afspraak in? Neem dan contact op met