Bedrijfscultuur in Onboarding: Meer Empathie en Ondersteuning

Inspiratie voor

Het nieuwe HR?

De 7C’s van onboarding

Wanneer je aan unieke ervaringen op je werkplek denkt, reflecteren deze momenten vaak de diepere waarden en normen die binnen je organisatie leven. Of het nu een positieve of negatieve gebeurtenis is, het is een weerspiegeling van de bedrijfscultuur die jouw werkomgeving bepaalt. Deze cultuur beïnvloedt niet alleen hoe medewerkers zich voelen, maar ook hoe zij handelen en interacteren met elkaar.

De cultuur in een organisatie is cruciaal voor de algehele dynamiek en kan het verschil maken tussen een ‘normale’ fabriek en een die uitblinkt in innovatie en werknemerstevredenheid. Het doordacht opnemen van bedrijfscultuur in het onboarding proces kan nieuwe werknemers helpen zich sneller aan te passen en hun inzetbaarheid te vergroten. Het begrip en de toepassing van de cultuur draagt ook bij aan het meetbaar maken van het succes van de organisatie.

Key Takeaways

 • Bedrijfscultuur reflecteert de waarden en normen binnen een organisatie.
 • Cultuur speelt een belangrijke rol in het onboardingproces van nieuwe medewerkers.
 • De toepassing van cultuur draagt bij aan het succes en de meetbaarheid van organisatorische doelen.

Inhoud van dit artikel

Wat is de betekenis van Cultuur?

Cultuur binnen een organisatie omvat de collectieve waarden, opvattingen en attitudes die medewerkers met elkaar delen. Deze cultuurelementen beïnvloeden dagelijkse interacties en werkgedragingen van iedereen binnen een bedrijf, van managers tot aan de werknemers.

 • Communicatie: Hoe groeten collega’s elkaar? Is er een open dialoog mogelijk?
 • Emotionele expressie: Is het tonen van gevoelens geaccepteerd op de werkvloer?
 • Informaliteit: Wordt het gebruik van humor of GIF’jes in e-mails als passend beschouwd?

Elke organisatie kan verschillende subculturen hebben. Zo kunnen de werknemers in de gezondheidszorg zich formeel gedragen in het bijzijn van cliënten, maar meer open zijn over persoonlijke ervaringen met collega’s. De werkgevers en leidinggevenden spelen een cruciale rol in het vormgeven van de bedrijfscultuur door het stellen van richtlijnen en voorbeeldgedrag. Het is belangrijk om inzicht te hebben in uw eigen bedrijfscultuur, omdat dit een directe impact heeft op de tevredenheid en prestaties van medewerkers.

Waarom is Cultuur Belangrijk?

1. Het Belang van Cultuur voor Medewerkersgezondheid

Een gezonde werkcultuur draagt bij aan het welzijn van jouw medewerkers. In een ondersteunende omgeving voelen ze zich minder gestrest en worden burn-outs voorkomen. Aandacht voor werknemers zorgt voor een gezonde privébalans, wat essentieel is voor hun mentale en fysieke gezondheid.

 • Zorg voor werknemers: Vermindert stress en voorkomt burn-out.
 • Balans werk-privé: Vermijdt overbelasting en bevordert een harmonieus leven.
 • Ondersteuning: Creëert een sfeer waar fouten als ontwikkelkans worden gezien.

2. De Invloed op Prestatie en Productiviteit

Een cultuur die jouw medewerkers motiveert, verhoogt de productiviteit. Zorg en aandacht voor hun ontwikkeling en betrokkenheid stimuleren hen om beter te presteren. Dit leidt tot minder fouten, meer innovatie en, uiteindelijk, betere bedrijfsresultaten.

 • Ontwikkeling: Stimuleert voortdurende groei en innovatie.
 • Betrokkenheid: Medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn meer toegewijd.

3. Bijdrage aan Talentwerving

Een positieve werkplek is een magneet voor talent. Wanneer je bekendstaat om een gezonde bedrijfscultuur, zullen potentiële medewerkers eerder geneigd zijn bij jou te solliciteren. Bied een omgeving die hun prioriteiten weerspiegelt, zoals werk-privébalans en persoonlijke groei.

 • Prioriteiten: Trekt medewerkers aan die jouw bedrijfswaarden delen.
 • Aantrekkingskracht: Een sterke cultuur maakt jouw organisatie aantrekkelijk.

4. Voor het Behoud van Talent

Als je medewerkers zich gerespecteerd voelen, blijven ze trouw aan je bedrijf. Dit verhoogt het gevoel van werknemersbetrokkenheid en voorkomt dat talentvolle medewerkers weggaan. Het creëren van een cultuur van respect en waardering is fundamenteel voor medewerkerstevredenheid.

5. Om Nieuwe Medewerkers Effectief te Integreren

Een gerichte onboarding laat nieuwe medewerkers kennismaken met de bedrijfscultuur. Zo zorg je ervoor dat ze vanaf dag één betrokken raken bij de kernwaarden van jouw organisatie. Een goede onboarding legt de basis voor een sterke relatie tussen de medewerker en het bedrijf.

 • Kernwaarden: Introduceer deze vroeg om betrokkenheid te kweken.
 • Integratie: Helpt nieuwe medewerkers om zich snel thuis te voelen.

Verschillende Organisatieculturen

Het begrijpen van de organisatiecultuur die bij jou past, is van essentieel belang bij het kiezen van een bedrijf en kan aanzienlijk bijdragen aan het werkplezier. Hieronder volgt een uiteenzetting van zes veelvoorkomende bedrijfsculturen:

 • Hiërarchische Organisatiestructuur

  Gekenmerkt door duidelijke lagen binnen de organisatie, strikte regels en procedures. Innovatie en individuele inspraak zijn beperkt, en de focus ligt op orde en consistentie.

 • Resultaatgerichte Omgeving

  Jouw prestaties en de uitkomsten daarvan zijn het meest wezenlijke. Competitiviteit en vastberadenheid domineren, waarbij successen dikwijls worden beloond.

 • Flexibele en Innovatieve Werkomgeving

  Deze cultuur staat initiële initiatieven en het nemen van risico’s toe in de zoektocht naar innovatie en kan leiden tot substantiële groei voor zowel jou als de onderneming.

 • Gemeenschapsgevoel binnen de Organisatie

  Een warme en samenwerkingsgerichte cultuur waarin je gezien wordt als onderdeel van een familie, met een sterke nadruk op vertrouwen en open communicatie.

 • Missiegedreven Teamwerk

  Als jouw ideeën overeenkomen met de missie van de organisatie, vindt je hier een gedeelde drijfveer en een cultuur die in dienst staat van een helder gedefinieerd en inspirerend doel.

 • Emotie en Intuïtie in de Werkomgeving

  Emoties en intuïtieve aspecten spelen een cruciale rol, hoewel ze vaak onderbelicht blijven. Deze diepgaande elementen kunnen de sfeer en onderlinge relaties binnen het werk aanzienlijk beïnvloeden.

Integratie van Bedrijfscultuur in het Inwerkproces

Cultuur Delen voor Aanwerving

Voor de aanstelling is het cruciaal om inzicht te geven in de heersende bedrijfscultuur. Belicht dit in vacatureteksten en bespreek het tijdens sollicitatiegesprekken. Controleer of de kernwaarden en cultuur aansluiten bij de kandidaat.

Introductie tot de Bedrijfscultuur

In deze fase is het belangrijk om voorbeelden van de bedrijfscultuur te laten zien. Dit kan gaan over de viering van successen of de wijze waarop terugkoppeling wordt gegeven. Introduceer de nieuwe medewerker ook aan minder formele aspecten, zoals kledingvoorschriften en gebruikelijke muziek in het kantoor.

 • Voorstellen aan het team: Nodig ze uit voor een teamactiviteit om de cultuur te ervaren.

De Eerste Werkperiode

Wijs een mentor toe voor constante ondersteuning en om deuren te openen voor dagelijkse vragen. Laat nieuwkomers kennismaken met collega’s van diverse afdelingen om een diepgaand begrip van de organisatiecultuur te ontwikkelen.

Verankering van Cultuur via RiddleStory

Om de bedrijfscultuur te versterken, maak gebruik van RiddleStory tijdens preboarding en onboarding om interactief en met verhalen de waarden en normen tot leven te brengen.

 • Persoonlijke ontwikkeling: Bied doorlopende leer- en ontwikkelingskansen aan.
 • Hybride werken: Integreer de balans tussen thuiswerk en kantooruren binnen de cultuur.
 • Werktijdmanagement: Focus op een ruimte voor flexibiliteit in werkuren en het erkennen van persoonlijke tijd.

Hoe maak je de organisatiecultuur meetbaar?

Feedback vragen is de meest effectieve strategie om inzichten te verkrijgen in de bedrijfscultuur. Geeft medewerkers daarbij wel de vrijheid om hun mening te delen zonder beïnvloed te worden.

 • Anonimiteit waarborgt veiligheid; medewerkers moeten open kunnen zijn
 • Discussieer bevindingen tijdens vergaderingen
 • Gebruik suggestieve vragen als: Wat doen we goed? Wat kan beter? Zijn er dingen die we over het hoofd zien? 

Door dit proces faciliteer je open communicatie over de bedrijfscultuur, wat kan bijdragen aan verbeterde arbeidsproductiviteit.

Best Practice Cultuur

Het is essentieel te herkennen welke ongeschreven regels jullie organisatie drijven. Denk eraan om deze richtlijnen expliciet te maken:

 • Ideeën zijn welkom: Stimuleer de medewerkers om met innovatieve ideeën te komen.
 • Confronteer de neerwaartse spiraal: Identificeer en adresseer negatieve tendensen voordat deze een impact hebben.
 • Focus op compensatie: Wees helder over wat medewerkers kunnen verwachten als beloning voor hun inzet.

Vervaardig een aantal lijsten met deze kernpunten en plaats deze op merkbare locaties binnen de organisatie. Dit helpt nieuwe teamleden snel te acclimatiseren aan de werkethos en bevordert een consistente verbinding binnen het team.

Veelgestelde Vragen

Hoe kan een organisatie haar cultuur ontwikkelen om empathie en steun te stimuleren?

Om een ondersteunende bedrijfscultuur te ontwikkelen die empathie bevordert, kun je:

 • Trainingen en workshops organiseren om teamleden vaardigheden in emotionele intelligentie aan te leren.
 • Het voorbeeld geven vanuit het management, waarbij leidinggevenden open staan voor feedback en actief luisteren.
 • Beleid opstellen dat werk-privébalans ondersteunt, zoals flexibele werktijden of mentale gezondheidsdagen.

Op welke manier kunnen leiders bijdragen aan een positieve cultuur die werknemersbetrokkenheid verhoogt?

Leiders kunnen:

 • Duidelijke waarden en normen communiceren die het bedrijfsdoel ondersteunen.
 • Erkenning en waardering tonen, waarbij prestaties worden gevierd.
 • Open communicatiekanalen inrichten, zodat werknemers zich gehoord voelen.

Welke strategieën kunnen bedrijven inzetten om ‘stil vertrek’ van werknemers tegen te gaan?

Strategieën om ‘stil vertrek’ aan te pakken zijn:

 • Regelmatige check-ins om de betrokkenheid van werknemers te peilen.
 • Gepersonaliseerde carrièrepaden bieden, afgestemd op de ambities van individuele medewerkers.
 • Een veilige werkomgeving creëren, waar werknemers open kunnen zijn over hun uitdagingen.

Hoe wordt aandacht voor cultuur geïntegreerd in het inwerkproces met RiddleStory?

In het inwerkproces met RiddleStory kan je:

 • Interactieve scenario’s gebruiken om de bedrijfswaarden spelenderwijs over te brengen.
 • Feedbackmomenten inbouwen, zodat nieuwe werknemers hun ervaringen kunnen delen.
 • Mentorschappen instellen, waarbij nieuwe medewerkers gekoppeld worden aan ervaren collega’s.

Welke rol speelt empathie bij het behoud van werknemers en het verminderen van personeelsverloop?

Empathie speelt een cruciale rol:

 • Door te begrijpen wat werknemers nodig hebben, kun je beter inspelen op hun welzijn.
 • Het bouwen van sterke relaties leidt tot een toename van medewerkerstevredenheid.
 • Het aanbieden van ondersteuning bij persoonlijke uitdagingen kan de loyaliteit versterken.

Wat zijn voorbeelden van doeltreffend beleid dat bedrijven hebben toegepast om werknemerstevredenheid en loyaliteit te verhogen?

Succesvol beleid omvat:

 • Flexibele werkarrangementen, zoals thuiswerkmogelijkheden.
 • Een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals gezondheidsprogramma’s.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden, zoals opleidingsbudgetten of loopbaanadvies.

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Whitepaper: Storytelling in HR

Leer hoe je jouw (nieuwe) medewerker mee neemt in de cultuur en processen van de organisatie.
gratis

Benieuwd hoe onze software eruit ziet?

Ontvang jouw persoonlijke demo-omgeving door hieronder je gegevens in te vullen! Deze demo kun je op elk gewenst moment zelf bekijken, zonder meteen ruimte in je agenda te hoeven maken.

Download hier gratis de Whitepaper

Ga de uitdaging aan

Neem contact op

Benieuwd geworden naar onze software en wil je het graag zelf beleven? Vraag dan een demo aan.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie of plan je liever direct een afspraak in? Neem dan contact op met